Hårdmetallverktyg med extrema toleranser för ett medicintekniskt företag - Sollex
Johan Falk

Verktyg i hårdmetall med extrema toleranser till en kund inom Med Tech

Extreme tolerances

Sollex har levererat hårdmetallverktyg enligt kundritningar med extrema toleranser till en mycket krävande internationell kund. Verktygets dimensioner har mätts i exakta hundradelar med toleranser ner till fem tusendelar (+ 0 / -0.005 för att vara exakt). På samma sätt har ytjämnheten Ra 0.01 varit extrem. I projektet har Sollex levererat unika mätprotokoll där vi mätt verktygets toleranser och ytjämnhet.

I januari levererade Sollex ytterligare 10 nya leveranser av hårdmetallverktyg med extrema toleranser. Denna leverans visar på Sollex höga reproducerbarhet vid tillverkning av komplexa hårdmetallverktyg med extrema dimensioner och toleranser. 

Sollex kan också erbjuda nästan omöjliga radiella övergångar i hårdmetallverktyg. De radiella övergångar som Sollex kan erbjuda är mellan två tjocklekar på 0,4 mm och 0,1 mm i hårdmetallverktyg. Radiala övergångar ger en minskning av kapillärkraften i det produktionsmaterial där hårdmetallverktyget används, jämfört med linjära övergångar.

I projektet med hårdmetallverktyg har Sollex verkligen utmärkt sig genom att utveckla unika hårdmetallverktyg för kunder med extrema dimensioner, toleranser och ytjämnhet i verktygsdesignen. Vi är stolta och glada över våra vackra knivar och kan nu säga att vi även kan tillverka hårdmetallverktyg.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.