Säkerhetsknivar

Säkerhetsknivar från Martor, Slice, Mure&Peyrot, Sollex folieknivar

Köp säkerhetsknivar för lager och industri. Sollex är registrerad återförsäljare till de främsta leverantörerna av säkerhetsknivar i världen, och lagerhåller de flesta varianterna för snabba leveranser. 

Säkerhetsknivarna finns i olika varianter med olika säkerhetsnivåer för att passa olika användningsområden och arbetsplatser. Det går att köpa säkerhetsknivar med semi-automatisk och automatisk bladindragning samt de säkraste knivarna med ett helt dolt blad som antingen kan vara utbytbart eller fast.

Om du letar efter ersättningsblad till säkerhetsknivar med fjäderbelastade och automatiskt indragande knivblad kan du köpa dem här

Varför du bör förse dina anställda med säkra knivar

Skärskador inträffar ofta när knivanvändaren slinter med kniven. I de flesta fall skär knivbladet användarens andra hand och orsakar en sårskada på handen och/eller fingrarna. Skador kan också uppstå på andra delar av kroppen, till exempel på låret.

För att säkerställa en säker arbetsplats, ta hand om dina anställda och förhindra skador från knivar bör du ge dina medarbetare optimala knivar för deras skäruppgifter. Dessutom förhindrar säkra knivar att varor skadas när förpackningsmaterial öppnas. Dagens företag bör investera i säkra knivar och utbilda medarbetarna för att säkerställa en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Säkerhetsknivar blir alltmer utbredda och viktiga på arbetsplatsen. Sådana knivar är vanliga bland medarbetare på leverans- och logistikavdelningar, industri,  lager och butiker. Säkerhetsknivar används för att öppna paket, lådor, klippa bandmaterial, tejp, riva krympfilm, skära sönder och göra sig av med kartong och mycket annat. 

Förslag på säkerhetsknivar för att skära vissa material

Material att skära / Användningsområde

Säkerhetsknivar

Kartong

 • Martor Secunorm 300, 380, 500, 525, 540, Secupro 625, Secupro Megasafe
 • Sollex Prosafe säkerhetskniv
 • Slice Box Cutter 10400, 10503

Tejp

 • Martor Secunorm 500, 525, 540, Mizar, Secupro Martego Merak, Secumax 320
 • Sollex 1413, 1414, 1510

Lager av folie eller papper

 • Martor Secunorm 500, Mizar, Secupro Martego, Maxisafe, Merak
 • Sollex Prosafe 
 • Mure & Peyrot Craste 
 • Slice industrikniv 10559, 10550, 10554, 10558

Plastfilm

 • Martor Secunorm 500, Mizar, Profi40 MDP, Secupro Martego
 • Sollex Prosafe säkerhetskniv

Sträck- och krympfilm

 • Martor 500, 525, 540, 625, Mizar
 • Mure & Peyrot Bordeaux, Jalle
 • Slice Box Cutter 10400, 10503

Plastband

 • Martor Secunorm 300, 380, 500, 525, 540, Mizar, Secupro Martego, Merak, Maxisafe
 • Mure & Peyrot Pyla

Skum och polystyren

 • Martor Secunorm 380, 525, 540, Secunorm Profi40 MDP, Secumax Opticut
 • Sollex Prosafe säkerhetskniv
 • Slice 10550, 10554, 10558

För att öppna kartonger

 • Klever Kutter
 • Sollex foliekniv
 • Martor Secumax 150, 145


Vi kan grovt klassificera säkerhetsknivar i 3 typer:

 • Säkerhetsknivar med automatiskt infällbart knivblad
 • Säkerhetsknivar med autoretrakterbara knivblad
 • Säkerhetskniv med skyddat knivblad

Säkerhetsknivar med automatiskt infällbart knivblad

Säkerhetsknivar med automatiskt infällbara knivblad garanterar en hög säkerhet för användarna. Så snart du tar tummen från reglaget dras knivblad in i handtaget. Det som är bra med dessa säkerhetsknivar är att bladet alltid dras tillbaka automatiskt, det vill säga det finns ingen risk att du lämnar kniven med utdraget knivblad på bordet eller i en låda så att du eller någon annan skadar sig av misstag.

Säkerhetsknivar med automatiskt infällbart knivblad som vi rekommenderar:

Säkerhetsknivar med autoretrakterbara knivblad

Säkerhetsknivar med autoretrakterbara knivblad dras in när användaren släpper kniven eller när trycket mot knivbladet släpper.

Skillnaden jämfört med säkerhetsknivar med automatisk infällbara knivblad (som nämns ovan) är att med autorektrakterbara säkerhetsknivar dras knivbladet in när det kommer ut ur materialet och dras automatiskt in i handtaget.  Detta sker även om användaren fortsätter att trycka på reglaget med fingret eller trycka på avtryckaren. Detta skyddar till exempel dina anställda från ett eventuellt skärskador i benet när de öppnar en låda eller skär en kartong och slinter. 

Men tänk på att om materialet du skär till exempel rör sig eller vibrerar blir det svårt att använda den här typen av kniv, eftersom knivbladet automatisk dras in. Detta kan försvåra skärprocessen.

Autoretrakterbara Säkerhetsknivar som vi rekommenderar:

Säkerhetskniv med skyddat knivblad

Säkerhetsknivar med skyddade knivblad anses generellt vara de säkraste handhållna knivarna. Deras höga säkerhetsgrad beror på att endast en liten del av bladet är synligt och tillgängligt för skärning, medan resten av bladet är skyddat. Denna konstruktion minskar risken för kontakt mellan knivbladet och användaren. Formen på en sådan säkerhetskniv med inneslutet blad liknar en krok. Designen minskar risken för användaren att skadas sig när han eller hon använder kniven. 

Säkerhetskniven med skyddat knivblad ger också skydd inte bara för arbetstagaren utan även för varorna i lådor och förpackningar. Knivbladet kommer inte in och skär sönder innehållet i förpackningen. Detta ger maximal säkerhet mot skärsår och skyddar samtidigt dina varor på ett bra sätt.

Säkerhetsknivar med skyddade knivblad finns med utbytbara knivblad och av engångskaraktär. Så man kan välja utbytbara blad eller att man slänger hela säkerhetskniven när knivbladet är nedslitet.

Säkerhetsknivar med dolda blad varierar från mycket enkla engångssäkerhetsknivar till knivar med utbytbara dolda blad och säkerhetsknivar för livsmedels- och läkemedelsindustrin som kan upptäckas av metalldetektorer.

Säkerhetsknivar med dolt blad som vi rekommenderar:

Varför metalldetekterbara knivar behövs inom livsmedels- och läkemedelsindustrin

Produkter inom livsmedels- och läkemedelsindustrin får inte innehålla partiklar av andra material som oavsiktligt hamnar där under tillverkningsprocessen. Kontaminering under tillverkningsprocessen kan leda till allvarliga skador på utrustningen, produktåterkallelser och i värsta fall skada kunderna. För att undvika detta måste tillverkarna använda särskild utrustning som upptäcker metall. En liten plastbit från en säkerhetskniv som är metalliskt detekterbar kan upptäckas i en metallskanner eller röntgenapparat och tas bort från slutprodukten.

Särskilt livsmedelstillverkare kräver att alla verktyg i hygienområdet ska vara av metall. Det måste vara möjligt att röntga slutprodukten och garantera att det inte finns något annat än livsmedel i förpackningen. Det är därför man använder metalliskt detekterbara säkerhetsknivar som kan spåras.

Sollex rekommenderar följande metalldetekterbara säkerhetsknivar:

 • Klever Kutter KCJ-1MD
 • Martor Secumax 320 MDP, Secunorm Smartcut MDP, Secunorm Profi 25 MDP
 • Mure & Peyrot Pyla

Grundläggande regler för säker hantering av knivar på arbetsplatsen

 1. Den viktigaste regeln för säker knivhantering är att byta nedslitna knivblad  i tid! Ju slöare knivbladet är, desto mindre säker blir kniven, eftersom användaren kommer att utöva mer kraft och tryck för att skära materialet. Håll därför ett öga på detta och ha ett förråd av nya knivblad så att dina medarbetare kan byta ut knivens trubbiga knivblad när det behövs.
 2. Välj en optimal kniv för den arbetsuppgiften som ska utföras. Det kan hända att flera knivar kommer att användas på arbetsplatsen för olika arbetsuppgifter. Det finns olika typer av säkerhetsknivar, så förse dina medarbetare med sådana som är anpassade till deras arbetsprocesser.
 3. Arbetsknivar bör kontrolleras regelbundet för att se till att de är säkra att använda och inte har några uppenbara defekter.
 4. Du bör också fastställa om dina anställdas knivar är personliga eller för gemensamt bruk. Det är säkrare att tillhandahålla arbetsknivar för de anställdas personliga bruk så att de alltid har rätt verktyg för arbetet, i stället för att behöva hitta rätt verktyg eller skära med fel verktyg. Sätt gärna medarbetarens namn på säkerhetskniven. Då håller de längre och medarbetaren tar bättre hand om kniven.
 5. Förse medarbetarna med personlig skyddsutrustning som skyddar användaren mot hälso- och säkerhetsrisker i arbetet. Det kan omfatta föremål som handskar, vantar och ögonskydd.
 6. Bra belysning, behållare för använda knivblad och goda städrutiner är viktiga faktorer för säker knivhantering.
 7. Ett allvarligt knivhugg kan orsaka kraftiga blödningar. Omedelbar första hjälpen kan rädda ett liv. Utbilda din personal i första hjälpen vid knivskador och svåra blödningar.

Vilka knivar passar bäst till lagerarbete?

Vår generella rekommendation för lagerarbete är en lämplig säkerhetskniv för just de arbetsmoment som ska utföras.

Som generell rekommendation:

 1. Att skära upp tejp eller öppna kartonger: En pelikanformad säkerhetskniv där användaren inte kommer åt knivbladet. Säkerhetsknivarna Martor 150001, Martor 350001, Klever kutter KCJ-1Y eller Klever exchange KCJ-XC-20Y öppnar tejpade kartonger snabbare, säkrare och bättre än andra knivar. Förutom att skydda användaren skyddas innehållet i kartongen.
 2. Att skära ner kartong: För att skära ner kartong rekommenderas Martor 625001,54000410 eller 380001. Skär kartongen i kanten med 45 graders vinkel på handtaget mot kartongen. Belasta så lång del av knivbladet som möjligt. Då skärs kartongen istället för att pressas.
 3. Pelikankniv för robusta material i lagermiljö: Vår mest robusta pelikankniv är Mure & Peyrot Grepin 1426. Robust och rejäl i magnesium. Förutom pelikankniven har 1426 en vanlig kniv i bakdelen som är bra för att skära ned kartong eller skära spännband av plast.

Skära spännband av plast

Tunna spännband i plast skärs enkelt med en pelikankniv.Martor 150001 eller Klever kutter KCJ-1Y fungerar utmärkt för att skära tunna spännband. Grövre spännband i plast behöver klippas med sax eller skäras med längre knivsegg. Då kan Martor 380001 eller Mure & Peyrot Grepin 1426 vara lämplig. För spännband i metall använd plåtsax.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.