Vår Policy

Arbetsmiljöpolicy

Vi strävar efter en arbetsmiljö som kännetecknas av respekt och förtroende för varje individ, samt att den är säker och inspirerande. En god arbetsmiljö innebär att vi inte bara minimerar skaderisker utan även att personalen trivs och har möjlighet att utvecklas i sitt arbete.

Kvalitetspolicy

Sollex främsta konkurrensfördel är hög kvalitet och en strävan efter noll fel. Detta innebär att design, utveckling, tillverkning och leverans ska baseras på de krav som ställs av våra kunder, samhället och våra medarbetare.

Miljö- och hållbarhetspolicy

Vi strävar efter en helhetssyn på miljön och engagerar oss aktivt i att integrera hållbarhet i våra processer. Där det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt fördelaktigt, främjar vi kretsloppstänkande och kontinuerlig utveckling inom vårt miljöarbete. Vår miljöpolicy är en levande process som ständigt utvecklas och förbättras.

Sollex arbetar outtröttligt för att skapa miljömässigt hållbara lösningar. Vi återanvänder förpackningar, komposterar vårt organiska avfall, undviker onödiga resor och minimerar våra transporter för att minska vår miljöpåverkan.

Antikorruptionpolicy

Vi fördömer alla former av korruption och förbinder oss att agera i enlighet med högsta etiska standarder och gällande lagar. Vi tolererar inte mutbrott, förmåner eller inofficiella betalningar till någon individ eller organisation. Vi strävar efter transparens, rättvisa och ansvar i alla våra affärsrelationer och förväntar oss samma standard från våra affärspartners och leverantörer.‌

Mänsklig rättighetspolicy och UNGP

Vi åtar oss att respektera och stödja mänskliga rättigheter enligt FN riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). Vi förbinder oss att undvika att bidra till eller vara delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter i alla våra verksamheter och relationer. Genom att främja mångfald, likabehandling och socialt ansvar arbetar vi för en rättvis och hållbar värld för alla.

Ansvarsfull mineralpolicy

Vi strävar efter att säkerställa att alla mineraler som används i vår verksamhet är utvunna och hanterade på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill stödja initiativ för att säkerställa spårbarhet och transparens i leveranskedjan och respekterar internationella normer för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn vid utvinning och handel med mineraler.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.