Hur man skär rörisolering av fenolskum med aluminiumfolieskikt  - Sollex Blog
Johan Falk

Hur man skär rörisolering av fenolskum med aluminiumfolieskikt [video]

Rörisolering Kingspan Kooltherm Ø55mm och 100mm som exempel

En viktig kund hörde av sig med frågan: Har ni några knivar eller knivblad som är lämpliga att skära rörisolering av fenolskum med ett aluminiumfolieskikt? Generellt om att skära isoleringsmaterial Det direkta svaret var att det borde vi ha men vi blev förbluffade hur hårt materialet sliter på knivbladen. Våra vanliga knivblad för isolering 251 och 261 som vanligtvis passar fantastiskt bra för stenullsisolering och cellplast funkade inte riktigt eftersom de är för tjocka och fastnar och smular skummet. Svårigheter med att skära isolering av fenolskum Bäst lämpat borde ett långt tunt knivblad vara. Detta då det behövs minst kraft för att tränga igenom skummet och att ett tunnare nedslitet knivblad behållet skärpan bättre jämfört med ett nedslitet tjockare knivblad. Kombinationen av skärpa och hållbarhet krävs för att komma igenom fenolskummet men också för att ha skärpan kvar för att skära det armerade aluminiumfolieskiktet.

Vad är fenolskum? 

Varför använder man fenolskum till isoleringsmaterial?

Fenolcellplast är en bra isolerande cellplast. Det är en härdplast eller en fenolharts motsvarande bakelit. Fenolcellplast framställs av fenol och formaldehyd och har en ljus rosabrun färg. Härdplaster smälter inte utan brinner som fasta material. Materialen är även i vissa fall vad som kallas självslocknande, så att branden i cellplasten slocknar om inte energi tillförs kontinuerligt, genom att t.ex. branden i intilliggande brinnande material fortsätter. Utvecklingen från PUR till PIR och sedan fenolcellplast har gett material med bättre brandegenskaper än vanlig cellplast.

Varför använder man fenolskum till isoleringsmaterial? 

Viktigt för ett isoleringsmaterial är dess dåliga värmeledningsförmåga. Värmeledningsförmåga mäts i W/mK (watt per meter Kelvin) och benämns lambdavärdet (λ). Ju lägre λ-värde desto sämre värmeledningsförmåga och bättre isoleringsförmåga.

Mineralull i glas eller stenull har λ=0,034–0,040. Mineralull har god ljudisoleringsförmåga och är brandbeständig. Nackdelarna med mineralull är att materialet saknar fuktbuffrande förmåga och kan kondensera fukt som rinner ner och skadar träkonstruktioner. Mineralullens fibrer är obehagliga och fibrerna kan lossna och via inandningen hamna i lungorna. Dessutom kan mineralull lukta illa avger farliga gaser vid brand. Isoleringsmaterial med fenolskum har vissa fördelar. Kooltherm och SAFE-R t.ex. har ett lambdavärde på 0,020 vilket är nästan dubbelt så bra som material som mineralull och cellplast. Det betyder att det isolerar bättre och att man kan minska tjockleken på en vägg med ca 30 till 50% vilket är en ekonomisk fördel eftersom boyta är värdefullt. Isoleringsmaterial med fenolskum har också goda brandegenskaper och kan tillverkas mer klimatsmart är mineralull. En annan viktig faktor är att fenolskum har en låg vikt och hög lastbärande kapacitet.

Olika fenolskum att skära 

Kingspan Insulation är ett företag som tillverkar isoleringsmaterial. I Sverige har man en fabrik i Jönköping där man tillverkar Kooltherm vilket är en isolering baserat på fenolskum och bakelit. Andra isoleringsmaterial med fenolskum är Therma, KoolDuct, Optim-R och SAFE-R. Isoleringsmaterial i fenolskum är mycket lätta tack vare sin kompakta celluppbyggnad. De är relativt enkla att skära eller såga men skapar fortfarande damm som kan vara skadligt att andas in. För att minimera dammet rekommenderar Sollex att man skär fenolskummet med knivblad framför att såga med tandad såg som skapar damm som bör undvikas.

Därför är fenolskum svårt att skära 

Två saker gör isolering av fenolskum svåra att skära. Materialet sliter extremt på knivbladet så när knivbladet når aluminiumskiktet är det slött och river den armerade folien vilket skapar damm. Ifall folien rivs innebär det också att viktig isolering går förlorad kring röret.

Att skära rörisolering i fenolskum 

Viktigast är att man har ett riktigt vasst knivblad. Knivbladet ska vara tunt så att det inte fastnar i fenolskummet. Tjockleken på knivbladet bör inte vara mer än 0,5mm. Detta innebär att Sollex knivblad 251 för att skära cellplast är lite för tjockt och tyvärr fastnar i fenolskummet innan den armerade aluminiumfolien trasas sönder. Ett vanligt brytblad känns tilltalande på grund av tjockleken och skärpan. Men risken finns att brytbladssegment släpper och skadar användaren. Därför rekommenderar Sollex brytblad utan segment för att skära isoleringsmaterial av fenolskum med armerad aluminiumfolie. Sollex 180LUS (Brytblad utan segment) ger snygga precisa skär med perfekt yta och minimalt med damm.

Brytblad utan segment 18mm 10st 180LUS

Använd ett blad per skär och byt knivblad när du gjort ett perfekt snitt i rörisoleringen. Förmodligen håller knivbladet något skär till men du vill inte chansa eftersom ett slött knivblad inte kommer att komma igenom den armerade aluminiumfolien och därmed smula fenolskumet och skapa dammbildning. Använd knivblad av god kvalitet som inte är utslitna halvvägs in i fenolskummet.

Att skära rörböjar till rörisolering av fenolskum med armerad aluminiumfolie För att skära en 90graders vinkel på en rörböj i rörisolering med fenolskum gäller det att skära röret i längsgående riktning med en 45gradig vinkel. Märk upp vinkeln och såga sakta knivbladet igenom samtidigt som du följer markeringen. Det blir alltså ett snedsnitt för att göra vinkel till en 90 gradig rörböj. Sedan vänder du snitt ytan och du får en 90 gradig vinkel.


Rekommendation för att skära rörisolering av fenolskum med aluminiumfolie 

Efter tester fann vi att Sollex brytblad utan bryt 180LUS fungerade bra för att skära fenolskummet och det armerade aluminiumfolieskiket. Byt knivblad efter varje skärning så att det håller sig vasst till att skära det armerade aluminiumfolien.

Bäst resultat: långt tunt rakblad utan segment

Källor:

Framtidens Isolering - https://www.byggfaktadocu.se/framtidens-isolering-143854/nyhet.html

Kingspan Insulation - https://www.kingspan.com

Isoleringsmaterial från A till W - https://byggnadsvard.se/isoleringsmaterial-fran-a-till-w/

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.