knivblad för lantbruksfilm - Sollex blogg
Johan Falk

Industrirakblad för Skärning av Jordbruksfilm

Sollex har en rad produkter som fungerar för jordbruksfilm, balensilering, plansiloensilering och odlingsfilm

Försäljning av plastfilm för jordbruket i EU 2019 - sollex bloggOm plastfilm för jordbruket

Plastfilm är ett viktigt verktyg för jordbruket. Den används för att förbättra produktiviteten, bevara skördens kvalitet, vatten- och gödseleffektiviteten. Lantbruksfilmer förkortar odlingssäsongen och gör det lättare för grödorna att växa. Dessutom ger film möjlighet till långtidsförvaring av foder och skörd. 

Den årliga globala användningen av plastfilm inom lantbruket uppskattas till 7,4 miljoner ton. Detta motsvarar ungefär två procent av den totala plastproduktionen. Den globala marknaden för jordbruksfilm värderas till 10,7 miljarder US-dollar år 2022 och förväntas nå 18,8 miljarder US-dollar år 2032.

Jordbruksfilm används först och främst vid tidig skörd. Men den omfattar också: växthusfilm, plastfilm för radtäckningar, marktäckning, underlagsfilm, markdukar och mulchfilm av plast, barriärfilmer, ensilagefilmer, balsträckfilmer, ensilagetuber, balsträckfilmer. Mulchfilm för jordbruket står för 48,3 % av den globala marknaden i pengar. När det gäller produktionsvolymer står växthus, små tunnlar och mulching för 80 %.

Jordbruksfilm är uppdelat i följande tillämplingar:

  • Växthusfilm: klassisk växthusfilm, makrotunnlar, lågtunnlar
  • Mulchfilm: transparent mulchfilm, svart mulchfilm, annan
  • Ensilage: sträckfilm för ensilage, silageplåt, ensilagepåse

Typer av jordbruksfilm: mulchfilm, makro- och lågtunnlar, plastfilm för radtäckningar, växthus, underlagsfilm, balplast - Sollex blogg


Exempel på plastfilmer som används inom jordbruket och deras livslängd

Användningsområden för plastfilmer inom jordbruket

Användningstid

Växthus

3-4 år

Låg tunnel

6-8 månader

Direkt täckning

2-4 månader

Film för fumigering

dagar till veckor

Ensilagefilm

6-12 månader

Balsträckfilm

6-12 månader

Tillverkare av filmer för jordbruket

De ledande tillverkarna av jordbruksfilm är: Berry Global Inc. (USA), Exxon Mobil Corporation (USA), Coveris (Österrike), Kuraray Co. (Japan), AB Rani Plast OY (Finland), Trioworld AB (Sverige), CI Takiron (Japan), The RKW Group (Tyskland), BASF SE (Tyskland), The Dow Chemical Company (USA), RPC Group PLC (England), Plastika Kritis S.A. (Grekland), POLIFILM GmbH (Tyskland), Grupo Armando Alvarez (Spanien), Si.Sac. Spa (Italien), İstanbul Sera Plastik (Turkiet), Sepaş Plastik A.S. (Turkiet), Manuli Stretch S.p.A. (Italien), Agripolyane (Frankrike), Groupe BARBIER (Frankrike)

Typer av plast som används för plastfilm för jordbruket

Följande plastmaterial används för jordbruksfilmer: PE, LDPE, LLDPE, HDPE; PP, EVA, EBA. Mulchfilmer av plast består mestadels av LLDPE eller LDPE. Lågtunnlar består av polymererna EVA eller EBA-copolymerer. Det ger tunneln transparens, klarhet och värmeisolerande effekter. Ensilage-, sträckfilmer och ensilagepåsar består av PE, EVA och EBA som skyddar fermenterat framtida djurfoder. 

Jordbruksfilm av polyeten (PE) 

Polyeten är den mest använda polymeren för tillverkning av jordbruksfilm. PE används också oftast för mulchfilm av plast. Polyeten (PE) - en etylenpolymer som kan vara antingen PE med låg densitet (LDPE) - blåst till filmer (3, 5 och 7 skikts co-extruderade blåsta filmer), eller PE med låg densitet (LLDPE) - mulchfilm, eller PE med hög densitet (HDPE) - extruderad till styva och semi-styva produkter, tjocka filmer, skyddsnät och balnät.

Polypropen (PP) jordbruksfilm 

Polypropen används ofta i marktäckning, filmer och påsar (vävda och icke vävda) och styva lådor. Polypropen har fördelar som solskydd. Dessutom minskar PP-filmen förändringar i temperatur och fuktighet tack vare sin lufttäta förslutning.

Jordbruksfilm av eten-vinylacetat-copolymer  (EVA) 

Produkter som tillverkas av denna polymer är mjuka och flexibla, dessutom har de god genomskinlighet och glans, hållfasthet vid låga temperaturer, motståndskraft mot spänningsbrott, vattenbeständiga smältlimningsegenskaper och motståndskraft mot ultraviolett strålning (UV). De material som tillverkas av EVA är tunna filmer för att täcka makro- och lågtunnlar.

Jordbruksfilm av eten-butylacrylat-copolymer (EBA)

EBA-polymer används för täckningar, ensilageinpackningar och mulchfilm för jordbruket. EBA-plastfilmer liksom EVA-filmer kännetecknas av hög styrka och motståndskraft, vilket gör dem användbara inom jordbruket.

Övriga specifikationer för lantbruksfilmer

Med hjälp av tillsatser och masterbatcher är det möjligt att optimera plastfilmen, förlänga livslängden och minska känsligheten för ultraviolett ljus och jordbrukskemikalier. 

Plastfilmer kan ha egenskaper som UV- och IR-strålning, ljusspridning, kemisk beständighet, anti-dimma, antidropp osv. Förutom ytterligare fysiska egenskaper tillsätts färgämnen till jordbruksfilm för olika ändamål, och filmen finns i grön, svart, vit osv.

Förutom alla dessa ytterligare egenskaper hos jordbruksfilmerna bör man ta hänsyn till tjockleken och antalet lager av film när man väljer en kniv eller ett knivblad för skärning av plastfilmer. 

Knivblad för att skära jordbruksfilm - Teststudie

Varje plastfilm är unik i sammansättning och egenskaper. Faktorer som t.ex. polymer, pigment, masterbatch, tjocklek och antal lager spelar en stor roll när du väljer kniv till din skärprocess.

För att ge en rekommendation om vilket industriellt rakblad som passar för skärning av jordbruksfilm genomfördes en teststudie hos kund. Rekommendationerna nedan är baserade på tester i Gemba (kundens produktionsmiljö) på två olika filmer och fungerar som en utgångspunkt för att välja rätt rakblad för att skära jordbruksfilm. För att få en optimerad skärprocess rekommenderar vi att du testar olika industrirakblad i din produktion.

I testet skars två typer av agrifilm. Vit tunn 0,035mm sträckfilm och svart 0,125mm film. Åtta olika industrirakblad från Sollex och två konkurrenter  användes i testet. Långa rakblad med tre hål och slitterblad var de typer av industrirakblad som passade kundens hållare.

Test 1 - Tunn vit sträckfilm med en tjocklek på 0,035 mm

Vid testskärning av tunn vit sträckfilm visade det 0,40mm tjocka 5Z-bladet med Zero Friction-beläggning och 5K-bladet med keramisk beläggning de bästa snittresultaten. Dessa blad gav ingen dammbildning och en rak snittlinje av hög kvalitet. 5T- och 5X-bladen fungerade bra, men fick en liten bildning av plastdamm på bladets kanter. Konkurrenternas blad gav upphov till damm och bubblor på plastfilmens kanter.

Vidare testades också 0,20 mm och 0,30 mm tjocka trehålsrakblad. 0,20 mm tjocka blad vibrerade och fungerade inte särskilt bra. Bladet 4-60-030-K med en bladtjocklek på 0,30 mm och keramiskt belagda kanter visade de bästa resultaten i testerna. Ett liknande obelagt blad, 4-60-030, visade ett lika tillfredsställande resultat.

För att skära vit sträckfilm med en tjocklek på 0,035 millimeter rekommenderar vi därför att du först provar 5Z- eller 5K-slitterbladen eller trehålsbladet 4-60-030-K.

Test 2 - Svart plastfilm med en tjocklek på 0,125mm

För att skära tjock svart plastfilm testades industrirakblad med tjockleken 0,20 mm och 0,30 med olika beläggningar, samt olika slitterblad. Trehålsblad med keramisk och Zero-Friction beläggning med tjockleken 0,20mm och 0,30mm och slitterblad med keramisk beläggning visade inte tillfredsställande resultat. Den kniv som däremot fungerade optimalt för att skära tjock jordbruksfilm visade sig vara 5Z. Slitterbladet med Zero friction-beläggning minimerade  damm, bubblor och gav en perfekt kant.

Baserat på erfarenhet och kundtester är Sollex K-beläggning stark och hård och klarar tuffa tillsatser som finns i jordbruksfilm. För film med riktigt nedslitande tillsatser kan Sollex X- och V-produkterna prövas.

Blad för jordbruksfilm - Sollex slitterblad och rakblad med tre hål - Sollex blogg

Slutsatser av att skära jordbruksfilm

Jordbruksfilm är ett samlingsbegrepp för inplastning av balar och ensilage. Det är ett komplex material att skära och kräver knivar eller rakblad med extra prestanda för en optimal skärning.

Tester utförda av Sollex har visat att keramiska och Zero-Friction-belagda industrirakblad var väl lämpade för att skära jordbruksfilm med tillsatser. Särskilt rekommenderas 5K- och 5Z-slitterbladen samt treshålsbladet 4-60-030-K.

Detta är en allmän rekommendation för knivblad, rakblad eller slitterblad till att skära jordbruksfilm. Men det bästa sättet att hitta det optimala knivbladet för balensilering eller odlingsfilm är att testa i företagets egna process. Sollex hjälper gärna till med att hitta det optimala knivbladet eller rakbladet för din jordbruksfilm.

Beställ gärna rakblad på sollex.se eller hör av er så kan vi diskutera just er process och vad som kanske passar bäst för ert företag. Hör av er till info@sollex.se eller ring oss på 035 – 15 75 00 #1 så försöker vi hjälpa er så gott vi kan.


___________

Källor

  1. PlasticsEurope e.V., 2019
  2. APE Europe. Statistics - Plasticulture in Europe - apeeurope.eu/statistic
  3. Agricultural Films Market Opportunities & Growth Analysis - www.factmr.com/report/3450/agricultural-films-market
  4. PlasticsEurope e.V. 2020. Plastics in agricultural applications - www.plasticseurope. org/en/about-plastics/agriculture.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.