Hårdmetall - Egenskaper och vad används hårdmetall till - Sollex
Aleksandra

Hårdmetall - Egenskaper och vad används hårdmetall till: Del 1

Vi har förberett en serie blogginlägg om "Verktyg av hårdmetall enligt kundritning med extrema toleranser och ytegenskaper". Vi börjar med inlägget "Hårdmetall - Egenskaper och vad använder hårdmetall till", där vi talar om det fantastiska materialet hårdmetall, dess egenskaper och tillämpningar. Läs följande delar "Hårdmetall och teknik", "Vilken typ av hårdmetall använder Sollex" vidare på vår blogg.

______

Volframkarbid är ett mycket starkt material som används inom tillverkning. Det finns i pulverform som sedan formges med hjälp av en process som kallas sintering. Det är mycket motståndskraftigt mot värme och tryck, vilket gör det användbart för maskiner som behöver fungera under extrema förhållanden. Under åren har volframkarbid använts i tillverkningsmaskiner och används nu sakta men säkert även i vardagslivet. Det har en rad olika användningsområden, från gruvdrift och borrning till smycken. Om du är intresserad av att lära dig mer om volframkarbid och hur det kan vara användbart, läs vidare!

Vad är hårdmetall?

volframkarbid och kobolt som bindemedel - sollex bloggHårdmetall är ett slitstarkt material som används för skärande verktyg. Strukturen påminner om betong, där korn av volframkarbid fungerar som grus och kobolt som bindmedel. Superfin kornstorlek ger hög hårdhet med bibehållen hållfasthet.

Vad består hårdmetall av?

Hårdmetall är ett material som vanligtvis består av en blandning av volframkarbid och en bindande metall, såsom kobolt eller nickel. Ytterligare grundämnen som titan och tantal kan tillsättas för att förbättra prestandan.

Volframkarbid är ett kompositmaterial som tillverkas genom pulvermetallurgi. Karbid skapas genom sintring. Karbider med liten kornstorlek har högre hårdhet, kompressionsstyrka och slitagebeständighet än karbider med stor kornstorlek. Kobolten i hårdmetallen påverkar hållfasthet, hårdhet och slitagebeständighet. Hårdmetall har hög hårdhet, slitstyrka och tålighet mot värme och slitage. Detta gör hårdmetall till ett bra val för att tillverka verktyg för industriella applikationer.

Hur påverkar kornstrukturen hårdmetallen? 

En av anledningarna till att hårdmetall har så hög hårdhet är dess fina kornstruktur, vilket gör att det finns många korngränser i materialet. Dessa korngränser fungerar som hinder för rörelsen av defekter i materialet och kan förhindra deformation av kornen. Hårdmetall är också känt för sin höga smälttemperatur, vilket gör det lämpligt för applikationer med höga temperaturer och hög belastning.

Klassificering av kornstorlek

Genomsnittlig kornstorlek ųm

Klassificering

< 0.2

nano

0.2 - < 0.5

ultrafine

0.5 - < 0.9

submicron

0.9 - < 1.3

fine

1.4 - < 2.5

medium

2.5 - < 5.0

coarse

> 5.0

extra-coarse


WC-Co mikrostrukturer för olika WC-kornstorlekar - Sollex blogg

Vad används hårdmetall till?

Verktyg i tungstenkarbid - exempel - sollex bloggHårdmetall används inom en mängd olika områden. Några av de vanligaste användningsområdena för hårdmetall inkluderar:

  1. Skärverktyg: Hårdmetall används ofta för att skapa skärverktyg, som t.ex. borr, fräsar, tappar, skärhjul, och sågblad. Hårdmetall ger dessa verktyg hög hårdhet och slitstyrka, vilket gör att de kan användas för att skära i material som är svåra att bearbeta, t.ex. stål, titan och hårdmetall.
  2. Formsprutningsverktyg: Hårdmetall används också ofta för att skapa precisionsformar för formsprutning av plast. Hårdmetall ger formarna hög precision, hållbarhet och slitstyrka, vilket gör det möjligt att producera högkvalitativa plastkomponenter i stor volym.
  3. Slitage- och korrosionsresistenta delar: Hårdmetall används vidare för att skapa delar som utsätts för hög belastning, t.ex. i olje- och gasindustrin, gruvdrift, och pappers- och massaindustrin. Hårdmetall ger dessa delar hög slitstyrka, korrosionsbeständighet och lång livslängd.
  4. Verktyg för skogs- och trädgårdsarbete: Hårdmetallen används för att skapa skärverktyg som t.ex. sågkedjor, trimmerhuvuden och häcksaxblad. Hårdmetall ger dessa verktyg hög hårdhet och slitstyrka, vilket gör att de kan användas för att skära i trä och andra nedslitande naturmatrial.

Hårdmetall används för en rad olika applikationer där hög hårdhet, slitstyrka och livslängd är viktigt. Det används ofta för att skapa verktyg och delar inom industrin där det krävs hög slitstyrka och hållbarhet.

Verktyg i hårdmetall för formsprutning

Sollex har sedan länge använt volframkarbid för att förlänga livslängden på knivblad och industrirakblad i skärande processer. Kunskapen om hur vi kan tillverka knivblad och industrirakblad i hårdmetall har visat sig sällsynt användbar för verktyg inom industriell formsprutning.

Hårdmetallverktyg för formsprutning används för att skapa precisionsformar till att forma plast. Dessa verktyg är ofta gjorda av en kombination av hårdmetall och stål för att kombinera hög hårdhet och slitstyrka med god formbarhet. 

Eftersom hårdmetall är extremt hårt och slittåligt, kan verktygen för formsprutning användas för att producera högprecisionskomponenter med lång livslängd och hög precision. Hårdmetallen är också resistent mot höga temperaturer och korrosion, vilket gör dem lämpliga för i nedslitande miljöer. Hårdmetallverktyg för formsprutning är dyra att producera, men på grund av deras långa livslängd och höga prestanda är det ett kostnadseffektivt alternativ på lång sikt.

Varför väljer man att tillverka verktyg i hårdmetall?

verktyg i hårdmetall - exempel - sollex bloggVerktyg i hårdmetall används för formsprutning eftersom de har hög hårdhet och slitstyrka, vilket gör dem lämpliga för att forma fina detaljer i plast. Formsprutning är en process där plasten smälts och injiceras i en form, där den sedan stelnar och bildar en färdig komponent.

Eftersom formsprutning är en produktionsmetod där tusentals eller miljontals identiska plastkomponenter kan tillverkas, är det avgörande att formverktygen är tåliga nog att motstå slitaget och deformationen som uppstår under formsprutningsskottet. Hårdmetallverktyg är idealiska för detta ändamål eftersom de har hög hårdhet och slitstyrka som gör dem resistenta mot deformation och slitage.

Precisionen på verktyget är avgörande för form och ytegenskaper på slutprodukten. Hårdmetall har en hög hårdhet och stelhet som ger en hög precision och repeterbarhet under produktionen. Detta ger plastkomponenter av hög kvalité som stämmer överens med med verktygets form.

Varför väljer industrier hårdmetall för att tillverka verktyg?

Industrier väljer hårdmetall för att tillverka verktyg på grund av dess höga hårdhet, slitstyrka och tålighet mot värme och slitage. Hårdmetall består oftast av en blandning av ett hårt och sprött material. Genom att blanda dessa material kan man skapa ett material med hög hårdhet och god motståndskraft mot slitning, korrosion och deformation.

Hårdmetall har även förmågan att bibehålla sin hårdhet vid höga temperaturer, vilket gör det lämpligt för användning i applikationer med hög värme och hög belastning. Dessutom kan hårdmetall hålla hög precision under lång tid, vilket är viktigt för verktyg som används i tillverkningsprocesser med höga toleranskrav.

Ytterligare fördelar med hårdmetall inkluderar dess förmåga att behålla skärpan och dess goda värmeledningsförmåga, vilket minskar risken för skador på verktyget och material som bearbetas.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.