Kolstål för knivar och rakblad - Sollex blogg
Johanna

Kolstål till knivblad och rakblad

Grunden för att tillverka riktigt bra knivblad och rakblad är högkvalitativt ingående material.

Sollex tillverkar knivar, industrirakblad och verktyg i följande material: kolstål, rostfritt stål, Bi-metal, höghastighetsstål, verktygsstål, keramiska material, solid volframkarbid och hårdmetall.

Stor kunskap och erfarenhet av produktion, härdning och slipning resulterar i industrirakblad och knivblad med skärpa och hållbarhet. Sollex knivblad och industrirakblad har mycket god skärpa och hållbarhet eftersom vi enbart använder högkvalitativa material, beprövad och kvalitetssäkrad härdning och precisionsslipning.

Knivblad och rakblad av kolstål 

Kolstålet är huvudsakligen en legering av järn och kol. Förutom kol är oftast mindre mängder kisel och mangan tillsatta i legeringen. Kolhalten är oftast 0,01%-0,8%, kisel under 0,3% och manganet under 0,8%. Om kolhalten stiger blir kolstålet hårdare och starkare men också mindre duktilt (stålets förmåga att utsättas för plastisk deformation utan att sprickbildning uppstår). Ju högre kolhalt desto sämre svetsegenskaper.

Kolstålets kolhalt och hög kolhalt

Knivblad tillverkas i olika kolstål. Vissa kolstål är bra och andra dåliga. Vissa kolstål rostar väldigt lätt. Kvaliteten på bra knivblad är direkt relaterat till kolstålet som används. Många talar om kolhalt. I praktiken innebär det en kolhalt mellan 0,5 och 1%. Den ”eutektiska” punkten för hög kolhalt är 0,76% och allt därutöver benämns hög kolhalt. Högre kolhalt än 2,1% leder till att kolet kristalliseras och bildar järnkarbid eller gjutjärn. En alltför hög kolhalt i kolstålet är alltså oanvändbar för att kunna tillverka knivblad eller rakblad.

Optimalt kolstål för knivblad och industrirakblad

Sollex knivblad och industrirakblad är om inget annat anges gjorda i kolstål. Vi kan tillverka knivblad och rakblad i en mängd olika kolstål (eller med en mängd olika DIN betäckningar) men har ett favoritstål med mycket hög kol- och kromhalt. Att tillsätta krom i stålet skyddar stålet mot rost. Kolstålet som används i Sollex knivblad och rakblad är till 95% tillverkat Tyskland. Tyskland har genom åren utvecklat en särskilt hög kompetens och kvalitet i tillverkningen av kolstål med kol- och kromhalt. Jämfört med billigare stål från t.ex. Kina är Sollex tyska kolstål bättre eftersom stålstrukturen och framförallt mikrostrukturen på kolstålet är mer förfinad.

Härdning av knivblad och rakblad i kolstål

Utgångspunkten för Sollex knivblad och rakblad är ett smalt kallvalsat kolstål på rulle. Vi tillverkar våra knivblad och rakblad i Tyskland där vi förfinat tekniken och ishärdar kolstålet till perfektion. 

När Sollex knivblad och rakblad härdas värms stålet upp till en hög temperatur. Varpå det snabbt kyls ned (ishärdning eller Eishardeninng) Sedan värms stålet upp igen för att ta bort skjuvningar och spänningar i stålet. De exakta härdningstemperaturerna vi använder för att tillverka Sollex knivar och rakblad är en välhållen hemlighet. Det viktiga är att vi alltid har samma process och temperaturer. När Sollex knivblad i kolstål härdats har de en konstant och jämn hårdhet för optimalt skärarbete. Sollex knivblad och industrirakblad av detta kolstål går att slipa extra vasst och har god hållbarhet.

Produktionsprocess för rakblad och knivblad i kolstål

Vi utgår från kolstål av hög kvalitet från Tyskland. Steg ett är att kolstålet valsas. Sedan stansar vi ut formen av knivbladet eller rakbladet. Vid normal produktion görs 600 stansningar per minut vilket ger 1200 blad. Steg tre är att härda stålet som sedan följs av ”Eishardening” vilket är en tysk benämning eller varumärke på vår härdningsprocess. Sedan återvärms stålet för att ta bort spänningar och skjuvningar i stålet. Nästa steg är att vi märker knivbladet eller rakbladet och i vissa fall gör vi en ytbehandling för att skydda knivbladet eller rakbladet mot rost. För industrirakblad benämns denna process oxidering. Men i vissa fall väljer vi även att lacka knivbladen för att skydda kolstålet mot rost. Nu till Sollex specialistkompetens: precisionslipning. Detta följs av att vi gör en andra slipning eller polering för att få bort allt eventuellt skägg från förstaslipningen. I detta läget är knivbladet eller industrirakbladet färdigt.

Rostangrepp på knivblad och rakblad av kolstål

Kolstål rostar fort. Det är därför av största vikt att det färdiga knivbladet smörjs. Väloljade knivblad och rakblad kan däremot undvika rostangrepp i flera år. Men förr eller senare rostar alla stål. Det du som användare kan göra för att skydda dina knivblad och rakblad mot rost är att hålla dem väl inoljande och skydda dem från att utsättas mot syre. Dessutom förvara knivbladen och rakblad i kolstål på en torr plats i en väl sluten förpackning där knivbladen i kolstål utsätts för så lite syre som möjligt.

Kolstålets egenskaper och fördelar

Varför används kolstål? En fördel med kolstål är att det är lätt att slipa och att ett knivblad i kolstål kan slipas vassare än i rostfritt stål. Stålets egenskaper utvärderas i form av hårdhet, seghet, slitstyrka och eggskärpa. Knivbladet bör vara hårt nog för att skära igenom materialet. Men samtidigt är det viktigt att inte hårdheten är så hög att segheten förloras. Då spricker eller bryts stålet. Slitstyrkan och eggens skärpa ger slipningens livslängd och skäregenskaper.

Ståls hårdhet mäts i en skala som heter Rockwell C eller omskrivet HRC. Ju hårdare ett stål är desto skarpare kan det slipas. Men en skäregg i ett hårt stål är känsligare för stötar då risken att flisor slås ur eggen. En slipegg med låg hårdhet kan inte slipas lika vass men kan vara tåligare. Kniv- och rakbladsstål med HRC mellan 56 och 58 benämns mediumhårda. HRC på 62 till 65 benämns extremt hårda. Sollex knivblad och rakblad i kolstål är i denna definition extremt hårda.

Referens: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/...

https://www.lamnia.com/sv/a/13...

https://www.uddeholm.com/

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.