Om PCR-plast och hur man skär den - sollex blogg
Aleksandra

Vad är PCR-plast och hur man skär PCR?

Läs mer om återvunnen plast efter konsumtion (PCR)

Förpackningar som återvinns efter konsumtion är material som metaller, kartong, plast och trä som konsumenterna har använt och kastat.

Vikten av att använda återvunnen plast i förpackningar

vad som ger oss mest plastavfall - sollex blogLeverantörer av flexibla förpackningar fortsätter att fokusera på hållbarhet, cirkulär ekonomi, minskning av avfall och energieffektivitet. Hållbarhet håller också på att bli en konkurrensfördel. Återvinningsbara och komposterbara förpackningar är de två vanligaste typerna av hållbara förpackningar. Det finns dock en tredje typ som börjar skaka om plastfilmsvärlden: plastfilm som återvinns efter konsumtion såkallad PCR (Post-Consumer-Recycled).

Intern återvunnen plast har länge tagits om hand av tillverkare av flexibla förpackningar.  Återvinning är både lönsamt ekonomiskt och bidrar till att minska koldioxidavtrycket. Detta kretslopp omfattar nu även konsumenten eftersom plast kan återvinnas och återvinnas. Ju mer du återvinner dina plastprodukter, desto mer PCR-material finns tillgängligt och desto mindre behov av ny petroleumbaserad plast.

Många varumärken har med tiden börjat använda mer PCR-förpackningar, eftersom de insett plastförpackningarnas miljöpåverkan och utvecklingen av återvinningstekniker. Med tiden har det också blivit fler medvetna köpare och vissa länder har antagit krav på miljövänlighet. Hela världen har insett vikten av återvinning och återanvändning av material. Med sin växande popularitet används återvunna plastförpackningar oftare än någonsin, och inom en nära framtid kan de bli en viktig del av tillverkningsföretagens förpackningsstrategi.

Det ledande plastfilms- och förpackningsföretaget Trioworld har utvecklat en ny flerskiktsförpackning kallad Loop. Materialet innehåller återvunnen plast, som är återvinningsbar och godkänd för att komma i kontakt med livsmedel. Loop kan innehålla upp till 80 % återvunnen PCR och är 100 % återvinningsbart. Trioworld lanserade en 30%ig PCR påse, godkänd för förpackningar för frysta livsmedel tillsammans med Lidl Sverige i maj 2022. [1]

Hur skiljer sig PCR-film från andra typer av plast?

Återvunnen plast innebär mindre avfall än ny plast. Ny plast kommer mestadels från icke förnybara fossila bränslen som petroleum, vilket är skadligt för miljön [2]. Återvunnen plast kräver däremot ingen "nyproducerad" petroleum.

Återvunnen plastfilm som PCR är återvinningsbar eftersom filmen kan bearbetas och användas igen som råmaterial. Ändå är det mycket beroende av konsumentens förmåga och kunskap att återvinna material.

PCR omfattar plaster som PET, HDPE och PP, som alla är populära återvinningsbara plast alternativ för produktförpackningar. LDPE, PS och PP återvinns vanligtvis inte eftersom dessa plasttyper är svårare och dyrare att bearbeta.

plasttyper - namn och kodning - sollex blogg

Återvinning av olika plasttyper

RIC nummer

Typ av plast

Egenskaper

Användningsexempel

Återvinning

1

PET

Polyethylene Terephthalate

Klar, lättviktig

Flaskor, muggar, burkar, brickor, skal av plast

Ofta återvunnet

Exempel på nya produkter efter återvinning av PET: matförpackningar, fyllning för kuddar, leksaker osv.

2

HDPE

High-density polyethylene

Styv, slitstark

Rengöringsmedel, kosmetika flaskor, livsmedelsförpackningar

Återvinns i stor utsträckning

Exempel på nya produkter efter återvinning HDPE: papperskorgar, behållare, rör

3

PVC

Polyvinyl chloride

Hårda eller mjuka beroende på mängden mjukgörare

Rörledningar, golv, kablar, plåtar

Ofta inte återvinningsbart

Exempel på nya produkter efter återvinning PVC: rör, trafikkoner

4

LDPE

Low-density polyethylene

Låg kostnad, flexibel

Plastpåsar, sträckfilm, livsmedelsemballage, soppåsar

Svårt att återvinna, vanligtvis inte återvinningsbart.

Exempel på nya produkter efter återvinning LDPE: utemöbler, papperskorgar

5

PP

Polypropylene

Tålig och motståndskraftig mot kemikalier

Olika rör, lock, medicinsk utrustning, hushållsartiklar

Sällan återvinningsbart

Exempel på nya produkter efter återvinning PP: brickor, verktyg

6

PS

Polystyrene

Lättvikt, lätt att dispersera

Behållare för mat för att ta med sig, bestick

Sällan återvinningsbart

Exempel på nya produkter efter återvinning PS: förpackningar

7

Övrigt

Olika egenskaper 

Glasfiber, akryl, nylon, kompositplast, ABS

Vanligtvis inte återvinningsbart

Exempel på nya produkter efter återvinning av andra typer av plast och kompositplast: utomhusprodukter

Återvinningscykel för plast - insamling, sortering - pelletering - ny produkt

Återvinningsanläggningar samlar in dessa material och säljer dem till återvinningsföretag. Där smälts och hyvlas den återvunna plasten till pellets. PCR-pellets kan sedan användas till plastfilmer i nya produkter och förpackningar.

plastavfall - krossad plast - granulerad plast - plastpellets - sollex blogg

Fördelarna med PCR-förpackningar

plastpåse av PCR plast - sollex blogDe flesta miljövänliga förpackningar är bra för miljön. Men PCR-plastfilm har några specifika fördelar som är värda att notera. I allmänhet utvecklas PCR-filmer till stand up pouch-påsar / ståpåsar, liggande platta påsar och rullar. Den här typen av förpackningar kan användas inom de flesta branscher.

Återvunnen film som PCR ger samma skyddsnivå, barriärprestanda och styrka som vanlig plastfilm. Filmen skyddar din produkt från syre, ljus och gaser.

Ur konsumenternas synvinkel finns det fördelar med PCR-film, PCR-förpackningar tilltalar miljömedvetna konsumenter. Faktum är att forskning visar att 70 procent av Millennials prioriterar denna fråga när de köper produkter. 

När du använder PCR-förpackningar gör du automatiskt din produkt mer tilltalande för konsumenterna.

Slutligen är PCR ett utmärkt sätt att minska vårt koldioxidavtryck, undvika deponier och göra  produktionen grön. Dessutom är det ett utmärkt alternativ för företag och varumärken att erbjuda en hållbar lösning för konsumenterna.

PCR i modern tillverkning

För tio år sedan användes PCR för bara soppåsar. Men i takt med att konsumenternas inställning till PCR har förändrats har tillverkarna av flexibel film steg för steg ökat PCR-procenten. Först var 30 % målet, sedan 60 %. I dag bör målet för en filmtillverkare vara 80 %.

Detta fungerar inte bara för soppåsar. Förpackningar för livsmedel och medicinska produkter kan också fyllas med PCR eftersom laminerad film kan skydda PCR från att komma i kontakt med produkten. I princip är det två lager nytillverkad film som kapslar in PCR lagret, vilket gör att den kan användas i medicinska sammanhang. Tryckning på PCR har också förbättrats avsevärt.

Skärning av PCR

Sollex industrirakblad skär vit PCR plastfilm +PIR - Sollex bloggSollex har många kunder som använder PCR i sin produktionsprocess. De blad som rekommenderas för att skära PCR-film är slitter och trehålsbladen 5T, 5K, 2-013-K och 2-013-X. 

5T används oftast när man skär filmen. K- och X-beläggningarna används när man skär film med tryck eftersom färgen och tillsatserna är en tuffare utmaning för bladet.

Testerna genomfördes också för att skära vit LDPE-film i tre lager med PCR 30 % + PIR 6 % med en tjocklek på 21 mi, vilket visade att Sollex blad 4-60-030-K och 4-60-030-Z uppvisade utmärkt hållbarhet och fin skärkant.

För att skära pellets rekommenderar vi starkt L24-bladet. Om du har något behov av att skära eller skära PCR-film hjälper vi dig gärna. Du kan ringa oss på 035 15 75 00 #1 eller skicka oss ett e-postmeddelande på info@sollex.se.

Sollex har ett Stort Utbud av Olika Industriella Blad för Blåst Film Extrudering, Flexografisk Tryckning och Konvertering - Sollex blogg

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.