Säkerhetsknivar till olika hygienzoner inom Livsmedels- och Läkemedelsindustri
Aleksandra

Säkerhetsknivar för Livsmedels- och Läkemedelsindustri

Det här blogginlägget berättar om hur Sollex säkerhetsknivar från Klever och Martor kan användas i separata hygienzoner

Förpackningstillverkare som tillverkar kontaktmaterial för livsmedel och medicin delar upp sin produktion i olika hygienzoner. Viktigt är att kunna separera verktyg som säkerhetsknivar i de olika hygienzonerna. Det här blogginlägget berättar om hur Sollex säkerhetsknivar från Klever och Martor kan användas i separata hygienzoner.

Varför metalliskt detekterbara knivar inom Livsmedels- och Läkemedelsindustri

hygienzoner livsmedelsindustri sollexMaterial och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och läkemedel får inte innehålla partiklar av andra material och som oavsiktligt har hamnat där under tillverkningen. Föroreningar i tillverkningsprocessen kan orsaka omfattande skador på utrustning, återkallande av produkter och i värsta fall skador på kunder. Resultatet: höga kostnader och en potentiell ryktesförlust som inte bör underskattas. För att undvika detta ska tillverkaren använda särskild utrustning som är metallisk detekterbar. Om en liten plastbit från en säkerhetskniv är tillverkad i metallisk detekterbar plast kan den upptäckas i en metallskanner eller röntgen och avlägsnas från slutprodukten.

Lagkrav för kontaktmaterial

Företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial till livsmedels och medicinsk industri kallas för kontaktmaterialföretag. Kontaktmaterialsföretaget ansvarar för att materialet och produkterna är lämpliga att använda till avsedda livsmedel och att lagen följs. Man måste ha ett system för spårbarhet för att underlätta kontroll och kunna återkalla produkter som är defekta. Förpackningens huvuduppgift är att skydda livsmedlet och få inte själv utgöra en risk.

Normer, lagar och regler för förpackningsmaterial

hygienzoner läkemedlsindustri sollexNormpack är ett system i Sverige som utvärderar normer, lagar och regler för förpackningar. Förpackningstillverkare bör förhålla sig till tyska BfR, holländska Warenwet eller amerikanska FDA. Normpack utfärdar även certifikat där man kontrollerar och utvärderar material och produkter.

Livsmedelsverket ger klara direktiv om kontaktmaterial: ”Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel får inte överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de: utgör en fara för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning, försämrar dess smak och lukt”

Kritiska aspekter, Declaration of compliance och riskprofil

Vad är man rädd för att finna i livsmedel eller medicinsk produktion? Kemikalier finns i tryckta material och färg. BPA, mjukgörare, aminer, melanin  och ftalater finns i plast och polyamid. Återvunnet papper och förpackningar innehåller MOHA och mineraloljor. 

Förpackningsleverantören har ansvar för kontroll, dokumentation och Declaration of Compliance (DoC), som visar vad förpackningen kan användas till. Ofta talar man om en riskprofil för material i kontakt med livsmedel. Det är mycket svårt att uppskatta exponeringen från material i kontakt med livsmedel. Det gäller i synnerhet förpackningsmaterial. I riskprofilen för förpackningsmaterial finns flera olika ämnen eller grupper som har satts i samband med hög migration och toxikologiska effekter. Exempel på sådana ämnen är ftalater, perfluorerade ämnen, tungmetaller, aromatiska aminer och melamin.

Det är inte lätt att vara förpackningstillverkare av kontaktmaterial till livsmedelsindustrin. Förpackningar har ofta flera skikt med färg, lim och beläggningar. Man ska även vara aktsam för returpapper och returfibrer. Risken att rester från ett verktyg t.ex. en kniv måste totalt uteslutas.

Varför är hygienzoner viktigt

Höga kundkrav på kvalitet, renlighet och att följa standarder tvinga livsmedelsproducenter och tillverkning i laboratoriemiljö att ta hänsyn till hygienzoner. Strikta hygienzoner är bland annat ett krav för BRC eller BRC/IOP som är en certifiering för förpackningsmaterial till livsmedelsindustrin. Lokaler, utrustning och hygien är av yttersta vikt för säkerhet kring livsmedlen.

Metalliskt detekterbara säkerhetsknivar

Specifikt har livsmedelstillverkare krav på sig att alla verktyg i hygienzonen ska vara metalliskt detekterbara. Det ska gå att röntga slutprodukten och garantera att inget utom livsmedlet finns i förpackningen. Därför använder man metalliskt detekterbara säkerhetsknivar där plasthandtagen är spårbara.

Hur särskiljer man metalliskt detekterbara knivar genom färgkodning i olika hygienzoner?

Det finns krav på livsmedelstillverkare att kunna separera utrustning mellan olika strikta hygienzoner. 

Sollex har fått följande fråga från en livsmedelsproducent:

- Jag är intresserad av Klever Kutter, KCJ-1MD, men jag har en fråga. Finns den i olika färger? Jag har olika hygienzoner som jag behöver använda dem i och vill kunna separera dem genom färgkodning.

Sollex svarar:

- Vi säljer metalliskt detekterbara säkerhetsknivar från Martor, Klever och Mure & Peyrot.

sollex metalldetekterbara säkerhetsknivar i lager

Klevers Kutter KCJ-1MD är ju blå och metalliskt detekterbar. Den metalliskt detekterbara KCJ-1MD finns tyvärr bara i blå färg. Men det finns en gul Klever kutter som inte är metalliskt detekterbar. Om man bara har två hygienzoner går det alltså att ha den blå inne i hygienzonen och den gula utanför.

martor säkerhetsknivar för livsmedelsindustrin sollex

I ett fall där man har flera olika hygienzoner och man måste separera metalliskt detekterbara knivar väljer man en Martor MDP knivar som också är metalliskt detekterbara. MDP-knivarna är alltid olackade för att eliminera färgade flisor och är tillverkade av en speciell högkvalitativ plast som utformats särskilt för användning i industriella hygienzoner.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.