Ett brett utbud av hållbara plastmaterial - Sollex blogg
Aleksandra

Nya Hållbara Plastmaterial och Tekniker på Plastteknik Mässan 2023

Sollex besökte Plastteknik mässan i Malmö onsdag den 10 maj 2023. Den här artikeln handlar om våra intryck från Nordens ledande plastmässa.

______

Plast är ett viktigt material för vår värld. Det är ett fantastiskt material som, när det produceras och används på ett smart sätt, har en positiv effekt på vår tillvaro. Men det är omöjligt att inte märka att vi människor ännu inte har lärt oss hur vi ska använda och återvinna plastmaterial på ett bra sätt. Det finns många problem och processer kring återvinningen som måste lösas. Men efter att ha varit på Plastteknik Nordic mässan i Malmö märkte vi ett otroligt språng i ny klimatvänlig teknik, material och processer. 

Efter att ridån av restriktioner som orsakades av Coronapandemin föll och mässor hölls överallt, blev trenden mot en klimatinriktad utveckling inom alla industriområden, särskilt plastindustrin, särskilt tydlig. 

Bioplast är ett nyckelmaterial som var mässans samtalsämne och utvecklingen och olika slags bioplastmaterialen representerades av nästan alla utställare på mässan och det är otroligt! Plastteknik Nordic hade tre fokusområden:

 • Hållbarhet och cirkulär ekonomi
 • Plastens roll i den offentliga debatten
 • Innovationer och ny teknik

Fokus på de olika stegen i värdekedjan som råmaterial, produktion, användning och återvinning var tydligt hos alla utställare och deltagare. De fokuserade inte bara på förpackningar utan även på plastflöden från produkter, jordbruk, rivningsprojekt etc. som inte har ett fungerande återvinningssystem.

Materialsmart - Rätt material på rätt plats minskar kostnader och CO2-e - Polykemi Group- Sollex BlogHär är en kort sammanställning om det Sollex fann särskilt intressant.

Materialsmart - Rätt material på rätt plats sänker kostnad och CO2-e - Polykemi Group

Materialsmart (https://materialsmart.se) är ett projekt som presenteras av The Polykemi Group, som består av Polykemi, Rondo Plast och Scanfill dotterbolag. Syftet med projektet “Materialsmart” är att erbjuda ett smart tillvägagångssätt för materialval, dvs. att välja det lämpligaste materialet för varje enskild produkt eller förpackning. 

I många fall kan plast ersätta metall, trä, fiber eller papper och på samma gång ge avsevärda besparingar när det gäller klimat, kostnad och funktionalitet. I kalkylatorn på deras webbplats kan du själv enkelt simulera hur klimatbelastningen minskar när du byter till ett mer klimatsmart material, dvs. en ny plastråvara, ett återvunnet material eller en kombination av dem båda. 

Om man till exempel byter förpackningsmaterialet från PP till PP 100 % PIR minskar klimatpåverkan med 91 % och den nya förpackningen är 10,8 gånger mer materialsmart; om man byter PET till PET 80 % PCR minskar klimatpåverkan med 47 % och förpackningen är nästan dubbelt så materialsmart. Det står att de använder en metod Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter. 

I vår bloggartikel Blades for Industrial Plastic Recycling Machines [Customer Case] delar vi med oss av vårt samarbete med ett ledande plaståtervinningsföretag, Rondo Plast AB.

Nordisk Bioplastförening

Nordic Bioplastics Association visar upp hållbara innovationer på Plastteknik Nordic Fair - Sollex bloggNordisk Bioplastförening är en nordisk plattform och representant för de företag i Norden som producerar, bearbetar, använder eller återvinner bioplaster. NBF-medlemmar ställde ut sina produkter på Plastteknik Nordic mässan och det var intressant att se nya hållbara produkter och lösningar: sugrör av halm, komposterbara muggar, biopåsar för avfall, biologiskt nedbrytbara redskap och förpackningar m.m.

Det var också kul att se Sollex kunder bland Nordisk Bioplastförening-medlemmar som tänker på framtiden och utvecklar nya biomaterial, lösningar och tekniker inom plastindustrin med användning av Sollex knivar för plastfilm tillverkning och återvinning.

Den mest omfattande nordiska sammanställningen om bioplaster är förmodligen NBF:s webbplats. Om du har några frågor om bioplaster, materialkunskap, typer av bioplaster, användningsområden och återvinning hittar du säkert svaret där. Lär dig allt om bioplaster på deras hemsida https://www.nordiskbioplastforening.se/

Startups på Plastteknik Nordic 2023

Seminarier om att förbättra plastens cirkularitet med nystartade företag och större företag lämnade inte vår uppmärksamhet. Nedan listas de startup-företag som presenterades och som vi är övertygade om att de snart kommer att skalas upp och ge stort värde till plastvärdekedjan.

 • Bioextrax - Teknologier för produktion av biobaserade och biologiskt nedbrytbara polymer
 • Ekbacken Studios - Hållbara mästerverksmöbler av återvunnet material, med innovativ affärsmodell
 • Norbite - Alternativ avfallshantering som bygger på insekters nedbrytning av plast till näringsrikt foder.
 • Bioextrax - PHAs framtidens bioplast - Sollex bloggPreference - Pyrolitisk bearbetning av plastavfall samt data- och beslutslösningar.
 • Re:Lab - Erbjuder en cirkulär lösning för labbplast till syngas till produkt.
 • Circular Ocean - Återvinner kasserade fisknät till nytt hållbart återvinningsbart material.
 • HUD - innovativ textil som absorberar och transporterar bort fukt istället för plasthandskar.
 • Recircle Solutions / Novoplast - Lösningar för återvinning av plast och användning av återvunnen plast.
 • R-Cycle - Mjukvara som skapar ett digitalt produktpass för plastartiklar.
 • Swestep - Katalysanläggningar som en av lösningarna på globala avfallsutmaningar.

Utforskning av en mångfaldig uppsättning plastmaterial: Höjdpunkter från Plastteknik Nordic-mässan

På Plastteknik Nordic-mässan presenterades följande material: Konstruktionsplaster, Återvunnen plast, Polyuretaner (TPU/PUR/Gummi), Elastomerer (SBS, SEBS, TPV), Olefinplaster (PE/EVA/EEA/EMA/EBA/PP), Plyestrar (PETa/PETg/PETc), Hydrofoba träfiber, Additiver (PBT, POM, PPS, PSU, PVC, PCR, PIR, SAN), Bioplaster, Expanderad polypropylen (EPS), Polypropylen (PP), Polyamid, ABS Life Science Polymerer (TPE/TPO/SAN/PET).

Diverse Range of Plastic Materials

Återvunnen plast (PCR, PIR)

Återvunnen plast hänvisar till plastmaterial som har bearbetats och omvandlats från konsumentavfall eller industriavfall till nya användbara produkter, vilket främjar hållbarhet och minskar miljöpåverkan.

Bioplaster

Bioplaster är en kategori material som härstammar från förnybara källor som växtstärkelse, vegetabiliska oljor eller biomassa. De erbjuder ett miljövänligt alternativ till traditionell plast och kan användas inom olika applikationer, inklusive förpackningar och engångsprodukter.

Polyuretaner (TPU/PUR/Gummi)

Polyuretaner (TPU/PUR/Gummi) är en klass av polymerer som är kända för sin utmärkta flexibilitet, hållbarhet och motståndskraft mot nötning, vilket gör dem lämpliga för applikationer som skum, lim, beläggningar och flexibla plaster.

Elastomerer (SBS, SEBS, TPV)

Elastomerer (SBS, SEBS, TPV) är elastiska material som uppvisar hög elasticitet och flexibilitet, vanligtvis använda i produkter som tätningar, gummistövlar, däck och skosulor.

Polyamid

Polyamid, också känt som nylon, är en syntetisk polymer med hög styrka, hållbarhet och motståndskraft mot slitage. Det används inom ingenjörsdelar, textilier och elektrisk isolering.

Polypropylen (PP)

Polypropylen (PP) är en mångsidig termoplastisk polymer som är känd för sin höga styrka, kemiska motståndskraft och låg densitet. Den används inom en rad olika applikationer, inklusive förpackningar, textilier och fordonskomponenter.

Olefinplaster (PE/EVA/EEA/EMA/EBA/PP)

Olefinplaster (PE/EVA/EEA/EMA/EBA/PP) är en grupp termoplastiska polymerer som kännetecknas av sin låga vikt, kemiska motståndskraft och förmåga att lätt formas. De används inom olika branscher, inklusive förpackningar, fordonsindustrin och textilier.

Plyestrar (PETa/PETg/PETc)

Plyestrar (PETa/PETg/PETc) är syntetiska polymerer som erbjuder utmärkt styrka, hållbarhet och motståndskraft mot fukt och kemikalier. De används vid tillverkning av flaskor, fibrer, filmer och förpackningsmaterial.

Hydrofoba träfiber

Hydrofoba träfiber är ett material som härstammar från trä och har kemiskt behandlats för att stöta bort vatten. Det används inom kompositmaterial, isolering och som förstärkning i plastprodukter.

Additiver (PBT, POM, PPS, PSU, PVC, PCR, PIR, SAN)

Additiver (PBT, POM, PPS, PSU, PVC, PCR, PIR, SAN) är ämnen som tillsätts i plastformuleringar för att förbättra specifika egenskaper som flamskydd, UV-stabilitet, stötabsorption och färg.

Expanderad polypropylen (EPS)

Expanderad polypropylen (EPS) är ett lätt och styvt skummaterial med utmärkta isoleringsegenskaper. Det används vanligtvis inom förpackningar, fordonsdelar och byggisolering.

Konstruktionsplaster

Konstruktionsplaster är ett mångsidigt material som vanligtvis används inom byggbranschen för applikationer som att skapa gjutformar, fylla utrymmen och ge strukturellt stöd.

ABS Life Science Polymerer (TPE/TPO/SAN/PET)

ABS Life Science Polymerer (TPE/TPO/SAN/PET) är specialiserade polymermaterial som är utformade för användning inom medicin och hälso- och sjukvård. De erbjuder egenskaper som biokompatibilitet, sterilisering och kemisk resistens, vilket gör dem lämpliga för medicintekniska produkter, implantat och läkemedelsleveranssystem.

Positive Plastics materialprover på Plastteknik Nordic Malmö 2023Ett annat intressant projekt som vi mötte på mässan var Positive Plastics (https://www.positiveplastics.eu/). Positive Plastics syftar till att ge designers, ingenjörer och produktchefer ett mer acceptabelt perspektiv på plast genom att presentera Positive Plastics Kits. Positive Plastics erbjuder 2 provset av olika innovativa, kommersiellt tillgängliga polymerer. Satserna omfattar återvunnet material efter konsumtion (PCR), återvunnet material efter industriell användning (PIR), massbalanserade kvaliteter, biobaserade kvaliteter och biokompositer. Alla kvaliteter är lämpliga för formsprutning av hållbara produkter som konsumentelektronik, hushållsapparater, sportartiklar, bilinredning, tillbehör osv. Nedan finns en översikt över några av de material som ingår i Positive Plastics och som kan användas för tillverkning av "positiva" hållbara plastvaror.

Positive Plastics Materials

AKRO-PLASTIC // AKROMID® NEXT 5.10 3 GF 30 black

100 % biobaserad PA som är framställd av majs och ricinolja från en ricinbönsplanta. Förstärkt med 30 % glasfibrer.

MOCOM // Cellidor® CP 410-10

Cellulosaacetatpropionat (CAP) delvis framställt av förnybar cellulosa från trä.

Lignin Industries // Renol® ABS

ABS med 20 % kemiskt omvandlat och polymeriserat lignin från trä.

Trinseo // APILON™ 52 BIO TL 25

Flexibel termoplastisk polyuretan (TPU) med ett biobaserat innehåll på 54 %.

Covesto // Desmopan® CQ 9385D MBC 091

Termoplastisk polyuretan (TPU) med ett biobaserat innehåll på 36 % med hjälp av en massbalansmetod.

Arkema // Rilsan® PA 11 BMNO

Polyamid 11 (PA11 eller Nylon 11) som till 100 % härrör från ricinolja.

Borealis // Bornewables™ RF365MO

___

Borealis // Borcycle™ UF582SA-90

Biobaserad polypropen som härrör från använd vegetabilisk matolja.

___

Vit PP med 55 % PCR

Brightplus // BrightBio® LOIMU-D11

Polyester med ett 68 % biobaserat innehåll som huvudsakligen är baserat på polymjölksyra (PLA), sojabönolja och oorganiska komponenter.

Covestro // Makrolon® 2407 RE

Polykarbonat (PC) med 72 % biobaserat innehåll.

BIO-FED // M∙VERA® GP1015

70 % biobaserad polyester med relativt hög styvhet. Formade produkter med låg väggtjocklek är biologiskt nedbrytbara.

Covation Biomaterials // Sorona® PTT K1441

Polymer av polytrimetylentereftalat (PTT) med ett biobaserat innehåll på 37 %.

Made of Air // Prime Flex

Biobaserad polyolefin som är sammansatt med biokol som har ett mycket högt innehåll av kol från avfallsbiomassa.

Sappi // Symbio PLA25

Komposit av 75 % biobaserad PLA-polymer av polismjölksyra och 25 % cellulosafibrer.

Authentic Material // Qilin Semi-Rigid

Polyeterblockamidelastomer som består av biobaserade polyamid 11-block (nylon) och mjukare polyeterblock. Fylld med 50 % krossade ostronskal som är en avfallsprodukt från livsmedelsindustrin.

Stora Enso // Biocomposites

Detta material är en blandning av 40 % träfibrer och 60 % massbalanserad polypropen (PP). Tack vare träfibrerna är materialet mjukt och varmt vid beröring. 

UPM // Formi EcoAce WB50

En förnybar biokompositprodukt tillverkad av 40-60 % träfibrer och bionafta (BioVerno) som är baserad på tallolja från trä.

MOCOM // ALFATER XL® ECO A75I 2GP0001 BK0002-00

Termoplastisk vulkaniseringselastomer baserad på 40-45 % återvunnet polypropen från postindustriellt bruk och delvis biobaserad (70 %) EPDM från sockerrör.

PolyVisions // DuraPETTM 0624 PCR ST

PET-plast som består av 91 % PCR-material från använda vattenflaskor.

Furukawa Electric Company Limited // APFU H60

Cellulosafiberförstärkt plastkomposit tillverkad av 60 % PIR-kartongavfall (Tetra Pak) och 40 % nytillverkat HDPE med tillsatser.

Sollex har ett Stort Utbud av Olika Industriella Blad för Blåst Film Extrudering, Flexografisk Tryckning och Konvertering - Sollex bloggDessa material som visades på Plastteknik Nordic-mässan representerar ett brett spektrum av hållbara alternativ till plast med olika egenskaper och applikationer, som tillgodoser behoven inom olika branscher och främjar innovation inom plastområdet.

Lösningar för att skära upp hållbara plastmaterial: Sollex industriella knivar

Vi vill gärna påminna er om att om ni behöver industriknivar för att skära plastfilm (bioplast, PCR, PIR annat) eller återvinna plastavfall - Sollex kan tillhandahålla dem åt er. Tillsammans hittar vi den skärlösning som ger bästa resultat. Nya miljövänliga plastmaterial och formler skapas hela tiden och man kommer förmodligen att ställas inför problemet att skära sådana material, t.ex. bioplaster, eftersom de är gjorda av t.ex. bakterier eller stärkelse, och knivar som är anpassade för att skära konventionell plastfilm från petroleum kanske inte ger ett acceptabelt resultat. Kontakta oss för mer information.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.